tuổi thọ

Ăn gì để sống lâu hơn?

Chúng ta đều biết, sức khỏe và tuổi thọ của con người phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng. Bí quyết để sống thọ không phải ẩn chứa ở một loại thuốc hay một thí nghiệm khoa học nào đó, mà …