Tết Cổ Truyền Việt Nam

Văn cúng giao thừa trong nhà ngày tết

Lễ giao thừa còn được gọi là lễ Trừ Tịch, được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ và chuyển sang năm mới (hết giờ Hợi ngày 30 sang giờ Tý mở đầu ngày mùng 1 Tết). Theo quan niệm …

Bài văn cúng Lễ tất niên ngày tết

Bài văn cúng Lễ tất niên sẽ được sử dụng cho các gia đình trong dịp cúng tất niên cuối năm. Năm cũ qua đi và chuẩn bị đón chào những ngày đầu năm mới, các gia đình tại Việt Nam thường …

Ngày Tết kiêng kỵ những điều gì?

Một số tục kiêng kỵ từ ngày xưa vẫn còn được lưu truyền đến hôm nay cũng tạo nên những nét riêng cho ngày Tết. Tuy nhiên, những tập tục mê tín, những quan niệm không có tính khoa học cũng nên …